We use cookies. By browsing our site you agree to our use of cookies.

Accept cookies | Find out more
Mobile Applications

DOMŮ > VÝROBKY > Mobilní aplikace

Tepelné výměníky k mobilnímu použití

Naše široké vývojové know-how spolu s technologií výroby na nejvyšší současné úrovni je základem pro detailně propracovaná, vysoce kvalitní řešení.

S detailními znalostmi, způsobilostí a vysokou flexibilitou k individuálním řešením, jsme připraveni i na velké výrobní série. Rychle uvádíme nápady a požadavky našich zákazníků na trh.

Jako součást celosvětové skupiny LU-VE Group, těžíme z vysoce pokročilých výzkumných a vývojových kapacit.

Možnosti mobilních aplikací pro lamelové tepelné výměníky jsou nespočetné. Klimatizace kabin zemědělských strojů, vlaků a autobusů si kladou velké nároky na jednotlivé díly ohledně výkonnosti, trvanlivosti, nastavení a technických detailů. Poskytováním optimalizovaných dílů podstatně přispíváme k excelentním výkonům klimatizačních jednotek, což vede k “faktoru dobrého pocitu” pro všechny cestující. Na tomto základě spolu s našimi zákazníky vyvíjíme konkrétní řešení i pro ta nejkomplexnější použití. 

Tepelné výměníky HTS dělené mezi-kondensátory, výparníky, topení a chladící zařízení lze použít v:

  • kompaktních klimatizacích ve vlacích, autobusech, tramvajích a řidičských kabinách
  • chladičích rozvodných desek
  • vzduchem chlazených kondenzátorech pro chlazení a použití ve vzduchotechnice
  • zařízeních pro úpravu vzduchu
  • klimatizaci budov
  • tepelných čerpadlech
  • chladících technologiích pro potravinářský průmysl
  • technologiích čistého vzduchu ve zdravotnictví
  • využitích zbytkového tepla
  • vzduchotechnice