We use cookies. By browsing our site you agree to our use of cookies.

Accept cookies | Find out more
Certifications

DOMŮ > VÝVOJ & KVALITA > Certifikáty

Certifikace

Inovace a kvalita byly vždy základní stavební jednotky filozofie HTS. Nabídka inovativních nejnovějších produktů je základem pro udržení úspěchu HTS na evropském trhu. HTS kvalita je neustále posilována intenzivním školení personálu a zlepšením výrobních postupů.

2 Roky Záruka


Všechny produkty jsou vyráběny z vysoce kvalitních materiálů a procházejí přísnými testy kvality. Jsou tedy chráněny před špatným zpracováním a vadným materiálem v období dvou let od data dodání.

Záruční podmínky

Jakákoliv škoda, způsobená žíravou látkou, je vyloučena. Pokud by se vyskytla vada, vraťte zařízení nebo jeho část, s předplacenou dopravou, do továrny HTS, kde bude zkontroluje a opraví nebo vymění, v závislosti na HTS posouzení. HTS nenese odpovědnost za škodu způsobenou špatným použitím nebo zneužitím HTS produktů, na takto použité výměníky se nevztahuje záruka. HTS si vyhrazuje právo provádět změny ve specifikacích a výkresech, a to kdykoliv a bez upozornění a bez závazků kupujícím nebo vlastníkům dříve prodávaných zařízení.

Certifikace

Certifikace se vztahuje na všechny produkty z ucelené řady a je udělována pouze v případě, že výsledky testů jsou v souladu s hodnotami uvedenými v katalogu. Certifikace stanovuje každoroční ověření některých modelů, vybraných na základě rozhodnutí Eurovent. Kontroly jsou prováděny namátkově u vzorků produktů, které mají být testovány. Tyto testy se provádějí v prostorách vysoce specializovaných mezinárodních institucí. Jakákoliv odchylka od normy musí být opravena v celém rozsahu, jinak hrozí trest odebrání osvědčení. Tento certifikační systém zajišťuje, že projektant, montér a konečný uživatel mají navíc záruku, že vybrané komponenty jsou ideální pro schválené chladicí a klimatizační zařízení, a že toto zařízení pracuje v optimálních podmínkách a za minimálních nákladů po celou dobu jeho životního cyklu.

ISO 9001:2015

HTS je certifikováno v souladu s normami ISO 9001 a také dalšími osvědčeními požadovanými podle různých zákazníků. Osvědčení o shodě pro HTS produkty si můžete stáhnout zde.